קו ההגנה מאת אהרן חוטר ישי הוצאת מעריב סיפורי פשע בארץ ישראל

קו ההגנה מאת אהרן חוטר ישי הוצאת מעריב , 1991
שמות הסיפורים:
הנפטרת שהובאה לחופה
עדות הכבשים הצבעוניות
הרובה שמיאן לירות
חמישה פלמחניק"ים בצל הגרדום
הקרב בשדות כדורי
שיירה מירושלים ומשפט בג'נין
אקדח במחבוא גלוי
נס שנשארתי בחיים
285 עמודים
אהרן חטר-ישי
 עורך דין ישראלי 1905-2003 נמשך לתחומי החוק והמשפט עוד מילדות. התגורר בחיפה בשנות השלושים, למד את השפה הערבית, והערבים המוסלמים והנוצרים נמנו על רוב לקוחותיו.  בשל קשריו הטובים עם האוכלוסייה  המוסלמית והנוצרית הצליח להיות איש קשר מהימן ויעיל ביותר בין ההגנה לבין התושבים המקומיים. הציל מחבל התלייה את רוב הנאשמים אותם ייצג בפני המערכת המשפט הבריטי. קשריו הטובים עם הקהילה הערבית ועם הקהילה הדרוזית עמדו לו, לאחר מכן, בפעולותיו עבור "ההגנה". הרבה פעמים הופיע בבית המשפט וייצג לקוחות ללא שכר. הקים את המערכת המשפטית של צה"ל, שימש כראש השירות המשפטי הצבאי והפצ"ר הראשון, עמד בראש מחברי החוק הצבאי הראשון של צה"ל (החוקה הצבאית תש"ח).
קו ההגנה אהרן חוטר ישי